Nyheder

flerenyheder

scania lastbiler e highway web
Den tyske regering har besluttet at medfinansiere et projekt for udvikling og test af teknologi for "eHighways", og Scania skal levere lastbiler til projektet.

Volkswagen Group Research vil sammen med Siemens udvikle teknologi og levere tilhørende elektriske hybridlastbiler fra Scania til det tyske eHighways-projekt. E-highways går ud på at etablere køreledninger, så lastbiler kan hen strøm ned via en pantograf som fx elektriske tog. 

Find Scania i Leverandøroversigten

Dette udviklingsprojekt er forløberen for igangsætning af tre forskellige teststrækninger på tyske motorveje, hvor strømmen skal leveres fra ophængte køreledninger.

Teststrækninger på tre tyske motorveje

Projektet "Trucks for German eHighways" har til formål at reducere CO2-udslippet fra langturslastbiler. I løbet af 2019 og 2020 skal de elektriske lastbiler testes på tre nye, tyske motorvejsstrækninger.

Projektet medfinansieres af den tyske regering gennem BMUB, det tyske ministerium for Miljø, Naturbevarelse og Kernekraftsikkerhed.

En af teststrækningerne bliver bygget i Schleswig-Holstein på A1-motorvejen ved Lübeck, en anden i Hessen på A5 syd for Frankfurt og en tredje i Badem-Württemberg på den regionale motortrafikvej B462 ved Gaggenau.

Bæredygtig langturskørsel

"Scania betragter elektrificerede motorveje som én af mulighederne for bæredygtig langturskørsel i fremtiden. Elektrificering af køretøjer udvikler sig hurtigt, og takket være de miljømæssige, sociale og driftsøkonomiske fordele vil elektrificering spille en vigtig rolle i skiftet til et fossilfrit transportsystem," siger Claes Erixon, Executive Vice President Research and Development.

Udviklingsprojektet styres gennem Volkswagen Group Research, og det vil bidrage med ressourcer og viden om elektrificering af personbiler samt undersøge mulige udviklingssynergier for elektrificering af tunge lastbiler.

I den første fase af projektet vil Scania levere prototyper til langturslastbiler med forskellige drivliner; den ene vil have et enkelt 15 kWh batteri, mens den anden vil være udrustet med adskillige batterier for større rækkevidde.

Kører allerede test i Sverige

Sideløbende med Scanias igangværende tests af elektriske hybidlastbiler på en elektrificeret vejstrækning i Sverige, i øvrigt den første elektrificerede offentlige vej i verden, vil Scania lastbilerne i de tyske test være udrustet med en Siemens-udviklet pantograf monteret på chassiset bag førerhuset.

Læs også: Scania: Strøm fra køreledninger giver god økonomi sammen med biodiesel

"Scania vil deltage i det tyske projekt og bidrage med alle vores erfaringer fra det svenske projekt. I det tyske projekt bliver de vigtigste fokusområder at analysere og optimere drivlinekonceptet, energistyringen, hybrid-transmissionen, batteribelastningen samt næste generation kølesystem," siger Christer Thorén, Project Manager for Electric Road Technology på Scania.

Vil fremskynde elektrificering af lastbiltransporter

Som et delmål i Scanias bestræbelser på at udvikle et bæredygtigt transportsystem arbejdes der på flere projekter, der har fokus på at fremskynde udviklingen af elektrificering ved både distributions- og langturskørsel.

Scania har også deltaget i et svensk regeringsinitiativ om innovation inden for mobilitet og elektrificerede veje. Konkrete partnerskaber om projekter som "Trucks for German eHighways" understreger yderligere Scanias ambitioner om innovation.

Det er Scanias overbevisning, at den korteste og hurtigste vej til bæredygtige transportsystemer går gennem integrerede samarbejder med offentlige og private partnere.

Følg os på Facebook   facebook    - og Linkedin  linkedin icon

Vi anvender webstatistik og cookies med det formål at optimere hjemmesiden. Vi deler statistiske oplysninger med tredjepart med det formål at udvikle hjemmesiden og vores forretning. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.