Nyheder

flerenyheder

Niveau2 kommune billede1
Producenter at både busser, lastbiler, varebiler og personbiler har fuld fart på at udvikle nye motorer og køretøjer til både el, gas og brændselsceller til brint og for metanol.

Markedet er ligeledes præget af, at de traditionelle bilproducenter udfordres af nye producenter, især inden for eldrift.

Læs mere om grønne brændstoffer mm i artiklen "Grønne drivmidler til transportsektoren"

Først gennemgår vi en kort status på køretøjer til de forskellige drivlinjer, og derefter går vi i dybden med henholdsvis busser, lastbiler, varebiler og personbiler.

Gasdrevne køretøjer

De gasdrevne køretøjer har været på det europæiske marked siden før anden verdenskrig. Der er tale om en forbrændingsmotor, som grundlæggende findes i to varianter. Den ene er en benzinmotor (ottomotor), og den anden er en dieselmotor, hvor der anvendes en lille andel af diesel til at tænde gassen ved kompression. Fordelene er høj rækkevidde, kendte teknologier, markant lavere støj og meget lave emissioner. Ulempen er forbrændingsmotorens relativt lave energieffektivitet.

Gasbiler kører i dag primært på naturgas eller CO2-neutral biogas. Gasbiler kan også køre på LPG (liquefied petroleum gas), som er på vej i en grøn udgave.
Tungere køretøjer kører udelukkende på gas, mens lettere køretøjer ofte har en reservetank til benzin.

Gasdrevne køretøjer har typisk en rækkevidde, der er sammenlignelig med benzin- og dieseldrevne køretøjer, dog med kortere rækkevidder for de tungere køretøjer.

I forbindelse med EU-projektet Biogas2020 er der udarbejdet en oversigt over gasdrevne køretøjer. Den kan du hente her.

Eldrevne køretøjer

Eldrevne køretøjer har en lang historie, men har først for alvor fået medvind de seneste 10 år. Fordelen ved elmotoren er en høj energieffektivitet, ingen støj og ingen udledninger fra selve bilen. Begrænsningen har hidtil været vægt, pris og miljøforhold omkring produktion af batterierne, men der udvikles intenst på området i øjeblikket, idet der er fokus på både vægt, pris og miljø. Der kan ligeledes fås elhybrider både som personbiler, lastbiler og busser.

Brint og metanol i brændselsceller

Brint og metanol anvendes begge dele i brændselsceller, der leverer strøm til eldrevne køretøjer, så både brint og metanol konkurrerer med batterierne om at levere længere rækkevidde til elbusser, -lastbiler og personbiler. Brændselsceller til brintbiler er blevet udviklet inden for de seneste cirka 10-15 år, mens brændselsceller til metanol er af nyere dato.

Status på busser med grønne drivlinjer

På europæisk plan er gasbusser aktuelt mest udbredt, idet der kører cirka 30.000 gasbusser. Det er også gasbusser, der har det største udbud, dog ikke lige så udbygget som dieselbusser. I Danmark kører der cirka 150 gasbusser i otte byer. Antallet af gasbusser forventes at vokse moderat i Europa i de kommende år.

Der kørte cirka 1300 elbusser i Europa i 2016, men elbusserne er i øjeblikket en kraftig vækst. De første elbusser har kørt på forsøgsbasis i København, og Roskilde bliver den første danske by, der skifter over på elbusser. Der kører cirka 345.000 el- og elhybridbusser i Kina, og Roskildes elbusser, kommer da også fra Kina.

Forventningen lige nu er, at gasbusser vil kunne tilbyde størst rækkevidde i en del år frem, mens elbusser forventes at blive en meget effektiv løsning i byerne.

Brintbusser er fortsat under udvikling, men har potentiale til at tilbyde lang rækkevidde med en kombination af brændselsceller og elmotorer. I 2017 kørte der cirka 300 brintbusser på verdensplan, heraf omkring 100 i Europa. Men antallet stiger, og de første brintbusser ventes at komme til at køre i Aalborg på forsøgsbasis inden for en overskuelig fremtid.

Der udvikles i øjeblikket brændselsceller til anvendelse af metanol i busser, men det er en ny løsning. som endnu er på proof-of-concept stadiet.

Grønne varebiler og lastbiler

Gasdrevne varebiler og lastbiler har været på markedet i nogle år og har især en styrkeposition i de tungere vægtklasser. Gaslastbiler fås aktuelt op til 44 tons totalvægt og med en rækkevidde på op til 1.600 km på en tank med flydende gas (enten naturgas eller bionaturgas).

Inden for det seneste års tid er producenterne begyndt at lancere stadig større eldrevne varebiler og lastbiler, og inden for en overskuelig fremtid kan der fås ellastbiler på op til 26 tons.

Der er i gangsat enkelte forsøg med udvikling af brintdrevne lastbiler.

Både gasdrevne og eldrevne varebiler og renovationsbiler kører i stigende omfang i de danske kommuner og regioner.

Personbiler

Både eldrevne og gasdrevne personbiler anvendes i stigende omfang i kommunerne. Især i de større byer har de eldrevne biler en fordel, mens enkelte danske kommuner har købt større antal gasdrevne hjemmeplejebiler på grund af gasbilernes større rækkevidde og korte optankningstid.

Med stigende rækkevidde og faldende priser på elbilerne kan det forventes, at elbilerne i stigende grad vinder ind på dette marked, enten med batterier eller brændselsceller til brint eller metanol.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Følg os på Facebook   facebook    - og Linkedin  linkedin icon

Vi anvender webstatistik og cookies med det formål at optimere hjemmesiden. Vi deler statistiske oplysninger med tredjepart med det formål at udvikle hjemmesiden og vores forretning. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.