Nyheder

flerenyheder

Når det kommer til den tunge lastbiltrafik, så er der ikke udsigt til den store omstilling, sådan som situationen ser ud i øjeblikket. Det fastslog administrerende direktør Jens Bjørn Andersen fra transportvirksomheden DSV, der efterlyste politisk ejerskab til den grønne omstilling af transporten ved Energiens Topmøde i København den 23. maj.

”Der mangler danske og europæiske fælles rammer rammevilkår med større fokus på miljø og bæredygtighed. Hensigtserklæringerne skal følges op med action. Når vi kommer til 2030 tror jeg desværre ikke, at hverken de danske eller europæiske politikere har formået at indføre standarder for grøn transport og mere miljørigtigt brændstof,” sagde en lettere pessimistisk Jens Bjørn Andersen.

jens bjorn andersen DSV fotopop
Og som administrerende direktør for verdens fjerdestørste transportvirksomhed talte han med stor vægt ved Dansk Energis energikonference på Amager.

Beskeden interesse hos kunderne

”Vi vil nok se en øget grad af platooning, hvor en kæde med 20-25 lastbiler kører automatisk efter hinanden – og kun med en chauffør i den forreste bil. Men det der kommer i tanken på dem, vil delvist være god gammeldags diesel. Der vil dog være nogle forsøg med eldrevne lastbiler, og måske vil man ned igennem Tyskland se nogle køreledninger, som lastbilerne får deres energi fra. Men en decideret omstilling til CO2-neutrale brændstoffer kan jeg ikke se lige om hjørnet,” forklarede Jens Bjørn Andersen.

Se vores oversigt over lastbiler til alternative drivmidler (kræver abonnement)

Han mente dog ikke, at det hele vil se fuldstændig sort ud i 2030.

”Jeg tror, at der mange steder vil komme forbud mod tung lastbiltransport i byerne, men det vil kræve udvikling af infrastrukturen. Jeg tror der kommer distributionscentre, hvor vi kan aflevere vores varer med de store lastbiler. Derfra vil der så være en findistribution ind i byerne, forhåbentligvis med eldrevne køretøjer. Jeg håber, at reglerne bliver sådan, at vi vil kunne distribuere om natten, eftersom ellastbilerne formentlig støjer lidt mindre,” sagde direktøren for DSV.

Han forklarede, at kundernes interesse for grøn transport globalt set er beskeden.

”Danske, svenske og britiske kunder fylder meget, og vi laver tusindvis af CO2-rapporter for dem. Men hvis vi tager til USA, Brasilien, Philippinerne og Kina, så er der kun én eneste ting, der tæller, og det er hvor billigt transporten kan gøres. Vi har mange gange forsøgt at tilbyde grønne løsninger til kunderne, men de køber dem ikke,” lød budskabet.

Vanvittigt med høje afgifter på biogas

Samtidig var han ude efter de høje danske afgifter på biogas til transport.

”I Danmark afgiftspålægges biogas 20 procent højere end diesel pr. kørt kilometer. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man lægger både CO2-afgift og naturgasafgift på biogas, som er en CO2-neutral energikilde. I Sverige kører der 55.000 gasdrevne køretøjer, mens der kører 500 i Danmark. Det er et tydeligt tegn på, at med politiske styringsredskaber kan man få en branche til at forandre sig. Derfor er det mærkeligt, at man fra politisk side ikke laver nogle rammer, der gør at man går i bæredygtig retning,” fastslog Jens Bjørn Andersen.

Savner politisk ejerskab

Hans konklusion var derfor, at politikerne bliver nødt til at træde i karakter og opstille nogle fælles krav og standarder, så den europæiske transportbranche får fælles arbejdsbetingelser.

”I 2030 ser vi en situation, hvor fysisk transport med lastbil, fly og skibe i meget høj grad stadig vil blive udført med fossilt brændstof, som vi kender det i dag. Jeg er godt klar over, at det ikke er særligt optimistisk, og meningen var også at kridte banen lidt skarpt op og sende det budskab, at vi mangler ejerskab fra politisk side. Skåltalerne skal afløses af konkrete handlinger. Det er svært for virksomhederne at gøre det selv, hvis ikke der er interesse fra kunderne for at tale med os om det,” sagde Jens Bjørn Andersen.

Følg os på Facebook   facebook    - og Linkedin  linkedin icon

Vi anvender webstatistik og cookies med det formål at optimere hjemmesiden. Vi deler statistiske oplysninger med tredjepart med det formål at udvikle hjemmesiden og vores forretning. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.