Nyheder

flerenyheder

Meldgaard Miljø A/S har investeret i Danmarks første privatejede anlæg til at fylde biogas på 11 skraldebiler i Aalborg. Anlægget fylder bilerne op om natten, så skraldemændene ikke skal bruge tid på at tanke biler i deres arbejdstid.

Den 6. februar indviede Meldgaard Miljø A/S et nyt biogas-fyldeanlæg leveret af Nærenergi Danmark A/S. Anlægget er et såkaldt slow-fill anlæg, der fylder samtlige biler om natten, oplyser Nærenergi Danmark i en pressemeddelelse. 

nordkap narenergi
Snoren til det nye NORDKAP-anlæg fra Nærenergi klippes. Kompressoranlæg, styringer mm ligger i den lille bygning. Foto: Nærenergi Danmark A/S

Det nye anlæg ligger et stykke udenfor Aalborg by og huser fyldestandere, der kan tanke 11 gasdrevne renovationskøretøjer fra Mercedes.

Find Nærenergi i Nofoss Leverandøroversigten

Ideen med slow-fill er, at man over tid stille og roligt fylder sine køretøjers tanke op – og dermed sparer energi til kompressorer, men også slipper for, at arbejdet går i stå, mens bilerne fyldes.

Undgår at 11 skraldebiler holder i kø

Før i tiden blev renovationskøretøjerne tanket ved en af gasselskabernes offentlige tankstationer. Det tog ca. 30 minutter pr. bil at fylde tanken helt. Udfordringen var, at arbejdet samtidig stod stille for de 3 medarbejdere i bilen.

”Ideen med at få et tankanlæg var, at vi ikke vil risikere at have 11 renovationskøretøjer holdende i kø på den offentlige gastankstation med timelønnede ansatte, som sidder og venter på, at det bliver deres tur,” siger indkøbschef Jørn Balleby fra Meldgaard.

gasbiler fyldes

Jacob Himmelstrup fra Nærenergi viser, hvordan fyldepistolen kobles på lastbilen, så der kan tankes biogas på skraldebilen. Foto: Nærenergi Danmark A/S.

”Vi sparer meget tid ved, at vi nu kan tanke om natten, og at der er en fyldestander til hver bil. Derudover tankes der med det såkaldte ”slow-fill”, hvilket gør, at der kan tankes mere gas i hver tank,” siger Jørn Balleby.

NORDKAP: Lav investering og skræddersyet til Skandinaviske forhold

NORDKAP Mini er Nærenergis heavy-duty kompressorløsning, som er baseret på gaskompressorer fra olie- og gasindustrien. NORDKAP er bygget til skandinaviske vejrforhold, og anlægget samles i Danmark, oplyser Nærenergi.

I kompressorhuset får man lyddæmpende vægge, fuld CE-mærkning og ikke mindst et kompressorhus med et design, som falder godt ind i landskabet. Huset har desuden en indbygget betonbund, hvilket overflødiggør specialfundament. Der er god plads i NORDKAP, så serviceteknikere altid kan arbejde indendørs i tørt vejr.

”Det her er et område vi satser kraftigt på. Derfor har vi brugt en masse energi og tid på at standardisere NORDKAP løsningen. Ved at standardisere NORDKAP, men samtidig fastholde en stor skalerbarhed, sikrer vi, at vores kunder slipper for store investeringer, uden at gå på kompromis med kvaliteten. NORDKAP standardløsningerne har også et minimum af installationstid, da det meste er præfabrikeret på fabrik, fortæller Jacob Himmelstrup, administrerende direktør i Nærenergi.

Meldgaard: Økonomisk fordelagtigt

Den mindre investering bidrog i høj grad til, at Meldgaard i dag ejer og driver Danmarks første privatejede gastankstation, som et alternativ til de offentligt tilgængelige tankstationer drevet af gasselskaberne i Danmark.

”Konkurrencen er jo så skarp, at der ikke er plads til at du kommer med dyre løsninger hvis du vil vinde udbuddene. Derfor må vi også vælge den mest økonomisk fordelagtige løsning ud fra forudsætningerne i udbuddet”, fortæller Jørn Balleby videre.

NORDKAP anlæggene kan leveres med forskellig kompressorkapacitet. Det afgør, hvor mange køretøjer der kan fyldes hen over døgnet. NORDKAP leveres også med fjernovervågning via det mobile netværk og mulighed for opkobling til cloudbaseret datalogning samt SMS-tjeneste til servicepersonale.

Der kan også tilsluttes en flaskebank, hvilket muliggør hurtigfyldning af biler og tung transport.

Mange aktører i spil

At bygge gas-tankstationer kræver inddragelse af mange aktører. Udover en teknisk leverance har Nærenergi ydet service, konsultation og vejledning til Meldgaard i løbet af processen.

”Det her har uden tvivl været en af de største udfordringer vi har stået overfor. Uden Nærenergi havde vi ikke stået her i dag til indvielsen”, fortæller Jørn Balleby og Line Meldgaard.

Der er enormt mange aktører som der skal tages hensyn- og stilling til når man bygger denne slags anlæg. Det kan give anledning til flere flaskehalse i sådan et projekt.
En af Nærenergis fornemmeste opgaver ved levering af disse anlæg er blandt andet at sikre, at brandmyndigheder, lokale gasselskaber, myndigheder og ikke mindst sikkerhedsstyrelsen alle er inddraget og tilfredse. På denne måde, undgår man så vidt muligt forsinkelser og logistikproblemer i byggefasen.

”Selvfølgelig har vi mødt flere bump på vejen, men det har ikke været værre end at vi håndteret problemerne som de kom. Vores prioritet er altid at forsøge at inddrage de rette aktører på de rette tidspunkter, således at vi til sidst kommer i mål indenfor tidsrammen.”, tilføjer Jacob Himmelstrup.

Biogas giver store CO2 besparelser

Biogassen leveres af Nature Energy, som er Danmarks største leverandør af biogas.

”Ved at køre på grøn biogas sparer hver skraldebil miljøet for ca. 65 ton CO2 per år. Det vil sige, at de 11 skraldebiler sparer miljøet for hele 715 ton CO2 årligt, hvilket svarer til mere end 230 elbiler.”, siger Søren Eskelund Toft fra Nature Energy.

Først og fremmest er der de store miljø- og klimagevinster, som især opnås, når der skiftes fra diesel eller benzin til biogas. Biogas er CO2-neutralt og som biometan i komprimeret form (CBG) er biogassen en fuldgyldig og miljøvenlig erstatning for benzin og diesel. Biogas har stort set samme rækkevidde som de fossile brændstoffer og er lige så let og hurtigt at fylde på køretøjerne.

Følg os på Facebook   facebook    - og Linkedin  linkedin icon

Vi anvender webstatistik og cookies med det formål at optimere hjemmesiden. Vi deler statistiske oplysninger med tredjepart med det formål at udvikle hjemmesiden og vores forretning. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.