Vi anvender webstatistik og cookies med det formål at optimere hjemmesiden. Vi deler statistiske oplysninger med tredjepart med det formål at udvikle hjemmesiden og vores forretning. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.

Nyheder

international knap

International news

flerenyheder

byd buses london
Kort før sommerferien besluttede politikerne at afsætte 500 millioner til grøn transport i årene 2020-2024. I efteråret skal politikerne finde ud af, hvordan pengene skal fordeles. Det bliver ingen let øvelse, for både CO2-udledning og Danmarks konkurrenceevne er på spil. NoFoss kridter banen op til efterårets forhandlinger.

I energiaftalen fremgår det, at formålet med støtten er at fremme grøn mobilitet og transport i bred forstand, herunder både kollektiv og individuel transport til lands og kollektiv transport til havs.

Vi er langt bagud

Mens salget af elbiler har været udsat for stop-go politik, der har ført til en begrænset udvikling, så har indsatsen for at gøre den tunge transport grønnere været yderst sporadisk.

Selv om antallet af elbiler har været stigende, så er vi stadig kun omkring de 10.000 elbiler i Danmark, mens Europa totalt set har rundet en million elbiler.

Det samme gælder gasdrevne personbiler, lastbiler og busser. Der er over en million gasdrevne personbiler og mere end 30.000 gasbusser i Europa, mens det samlede antal gasdrevne køretøjer i Danmark ikke overstiger 1000, og antal brintbiler er under 100.

Følg Nofoss på LinkedIn

Så Danmarks selvforståelse som et grønt foregangsland holder ikke på transportområdet.

Eftersom Danmark halter efter nabolandene på alle fronter inden for udvikling af grøn transport, så bliver det en kæmpe udfordring for politikerne at finde ud af, hvordan de skal prioritere pengene og samtidig stimulere udviklingen bedst muligt.

Personbiler, varebiler, lastbiler og busser

Nofoss har søgt efter analyser, der viser, hvordan energiforbruget – og dermed CO2-udledningen – fordeler sig på de forskellige transportformer. Analyser fra de senere år glimrer ved deres fravær, men EA Energianalyse udførte i 2013 en analyse for Trafikministeriet.

Den viste, at personbiler i 2012 stod for 42 procent af energiforbruget i transportsektoren, mens den tunge vejtransport – varebiler, lastbiler og busser – stod for i alt 27 procent af transportens energiforbrug.

Personbilernes store andel af energiforbruget kunne være et argument for, at politikerne skal kigge i den retning, når de skal fordele de 500 millioner kroner til udvikling af grøn transport.

Udfordringerne på personbilsiden er, at det indtil videre kun er de dyreste elbiler, der begynder at nå op i en rækkevidde, som matcher de fossile personbiler. Problemet er dog ikke større, end at nogle lande som Norge har formået at skabe en kraftig vækst i antallet af elbiler.

Gasdrevne personbiler er en mulighed. De kan køre på CO2-neutral biogas, som vi har en kraftigt stigende produktion af i Danmark. De gasdrevne personbiler har været på markedet siden anden verdenskrig, og rækkevidden er som for de fossile biler.

Men politikerne har længe meldt ud, at biogassen skal dedikeres til den tunge transport, så det er nok ikke realistisk at tro, at de beslutter at fremme gasdrevne personbiler.

Lavthængende frugter i tung transport

Meget tyder på, at der godt kunne høstes nogle lavthængende frugter inden for den tunge transport.

Gasdrevne lastbiler og busser gennemgået en kraftig udvikling de senere år.

De kan køre på naturgas, der giver en CO2-besparelse på 10-20 procent, eller på biogas, som medfører negativ CO2-udledning. Det skyldes, at biogas ikke blot fortrænger fossile brændstoffer i transportsektoren, men også reducerer landbrugets udledning af drivhusgasserne metan og lattergas.

Det er i dag muligt at få gasbusser, der driftsmæssigt er fuldt på højde med dieselbusser, og gasbusserne præger da også allerede bybilledet i 11 danske byer/kommuner, inklusive København. Der kører også mere end 100 renovationsbiler i Danmark.

iveco StralisNP460 webIveco, Volvo og Scania har de seneste tre år lanceret nye gasdrevne 40 tons lastbiler, specielt til langturstransporter. De kan køre på flydende naturgas eller biogas og har en rækkevidde på op til 1.600 km.

Også på varebilsiden står de gasdrevne køretøjer godt i sammenligning med dieselkøretøjerne.

Gas er billig – bare ikke i Danmark

Gas er billig i stort set alle andre lande end Danmark. Det skyldes, at naturgas er en billig energikilde, og at mange lande favoriserer gassen for at få en grønnere transport i de store byer, der lider under dieselforurening.

Derfor vokser salget af gasdrevne lastbiler og varebiler eksplosivt i rigtig mange lande. Det gælder Frankrig, Holland, Belgien, Storbritannien, Spanien, Italien, og nu kommer Tyskland også med, idet tyskerne har indført en dedikeret støtte til indkøb af gaslastbiler. Norge og Sverige er også godt med.

Læs også: Nu kommer de store gaslastbiler til Norden

Både køretøjerne og energiforsyningen er til rådighed. Derfor vil politikerne hurtigt kunne iværksætte en grøn udvikling af den tunge transport, hvis de ønsker det. Men det kræver, at økonomien bliver forbedret for dem, der udfører transportopgaverne.

Gasafgift svækker konkurrenceevnen

Den biogas, der i dag tilføres naturgasnettet og efterfølgende sælges til transport via gastankstationer, er afgiftsbelagt hårdere end diesel.

I dag kører der jævnligt gasdrevne langturstransporter igennem Danmark. De tanker ikke i Danmark på grund af prisen, og de har rækkevidden til at nå til Sverige. Denne udvikling vil blive forstærket de næste par år, hvor der kommer mange flere gastankstationer til flydende biogas både i Norge, Sverige og Tyskland.

Udviklingen betyder også, at danske transportører, bliver ramt af, at de skal konkurrere med nogle udenlandske transportvirksomheder, der kører på gas, der er væsentligt billigere end den danske diesel.

Så de udenlandske, gasdrevne transportvirksomheder er godt i gang med at høste konkurrencefordele over for Danmark.

Hvis politikerne for alvor vil gøre den tunge transport grønnere – og samtidig fastholde transporterhvervets konkurrenceevne – bliver det nødvendigt at se på, hvordan man kan billiggøre naturgas/biogas til tung transport. For de lastbiltransporter, der kører fra Danmark til udlandet, vil det gøre det muligt for dem også at tanke billig gas i udlandet og dermed konkurrere på lige fod med de udenlandske transportvirksomheder.

El er på vej i den tunge transport

Især hvad angår busser ser det ud til, at de eldrevne køretøjer er på vej ind på markedet. Dette er i høj grad drevet af, at Kina har satset på elbusser, og derfor allerede nu har 385.000 el- eller elhybridbusser. Disse busser er nu i fuld fart på vej ind på markederne i både Europa og USA. De første kommer til Danmark, nærmere bestemt Roskilde, næste år.

Læs også: 385,000 electric buses in China, while both Europe and U.S. are beginning to catch up

Eldrevne lastbiler er så småt også på vej. Enkelte biler er leveret til renovationskørsel i Danmark. Det er 27 tons lastbiler, der kan køre omkring 150 km med 10 tons last i bykørsel. På flad landevej kan de køre op mod 300 km. Prisen er på 3-4 gange en diesellastbil, men til gengæld er drift og vedligeholdelse væsentligt billigere.

scania lastbiler e highway webSamtidig er der gang i nogle udviklingsprojekter, hvor strømmen til lastbilen hentes fra køreledninger over vejen. Energi- og transportmæssigt er det en effektiv løsning, men den kræver store infrastrukturinvesteringer, og den slags tager tid.

Så der er formentlig et stykke vej endnu, før de eldrevne lastbiler for alvor begynder at kunne konkurrere med de gasdrevne lastbiler, både hvad angår indkøbspris, lasteevne og rækkevidde. Til gengæld brillerer ellastbilerne med 0 emissioner, ultra lav støj og har givetvis en lys fremtid foran sig.

En variant af de eldrevne køretøjer er køretøjer med brændselsceller, der anvender brint som brændstof. Det er muligt at få brintbusser, men for et år siden var der omkring 300 på verdensplan, så det er fortsat en teknologi under udvikling. Herning Kommune kører pt udbud med et ønske om tilbud på brintbusser, og det bliver interessant at følge, om der kommer brintbusser til Danmark.

For politikerne bliver opgaven at vurdere, i hvilket omfang man vil understøtte en el-teknologi, der lige nu kræver store investeringer, men virker lovende for fremtiden.

Politikere under pres

500 millioner kroner lyder af mange penge. Men hvis man ser på, hvad det koster at etablere ny infrastruktur i form af elladestandere, gastankstationer og brinttankstationer, så kan de hurtigt bruges. 

Når man tager højde for størrelsen af udfordringer i at gøre transporten grønnere – specielt fordi Danmark ikke har fulgt med udviklingen i andre lande – så bliver det ikke så lidt af en opgave for politikerne at finde ud af, hvilke kriterier de skal opstille for at opnå en fornuftig fordeling af pengene.

På den ene side vil støtte til elbiler til private ramme den ene transportaktivitet, der medfører en meget stor del af CO2-udledningen, og samtidig være populær i befolkningen. Elbiler er det der pt. har mest politisk kapital.

På den anden side vil støtte til omstilling af den tunge transport kunne give nogle hurtige gevinster, fordi enkelte store flådeejere vil kunne rykke rigtig meget på CO2-udledningen ved at gøre deres flåder grønne. Og samtidig vil man på sigt kunne styrke konkurrenceevnen hos en del af disse flådejere.

Den afvejning bliver en stor udfordring, og der vil være stort pres på politikerne, både fra brancheorganisationer, der vil fremme deres egen energiform og teknologi, og fra alle sider for at nå en hurtig afklaring. Langvarige forhandlinger risikerer nemlig at blokere for de små positive trends, der trods alt er i gang i øjeblikket.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Følg os på Facebook   facebook    - og Linkedin  linkedin icon