Nyheder

flerenyheder

gasbusser sonderborg web
Analyse:
Landkommuner og mellemstore byer står med en dobbelt udfordring, der sætter både den kollektive trafik og den grønne omstilling under pres. Fraflytning til de store byer bringer den kollektive trafik i krise. Det kommer til at medføre radikale forandringer af mobiliteten i landområder og mellemstore byer i de kommende 10-15 år. Udviklingen udfordrer samtidig den grønne omstilling. Det er nemlig rigtig svært for kommunerne at planlægge en grøn omstilling af transporten med en usikker fremtid for den kollektive trafik. Lange kontrakter på busser med grønne drivmidler gør det svært for kommunerne at binde sig i en periode, hvor den kollektive trafik ventes at falde med mere end 20 procent i den del af Danmark. Gas2move ser på ekspertrapporten ”Mobilitet for fremtiden” og analyserer nogle af konklusionerne i forhold til aktuelle udbud af biogas- og elbusser i Danmark. Endelig giver vi nogle bud på de løsninger, der kommer til at præge udviklingen fra kollektiv trafik til bredere mobilitetsløsninger.

Den kollektive trafik kommer til at gennemgå kraftige forandringer på landet samt i mindre og mellemstore byer. Befolkningen vil i stigende grad blive koncentreret i og omkring Danmarks fire største byer. Dermed bliver der frem mod 2030 færre til at betale for den kollektive trafik i den resterende del af Danmark, og det kommer til at sætte den kollektive trafik under pres i en stor del af landet.

Det fremgår af rapporten ”Mobilitet for fremtiden”, der den 13. marts 2018 blev præsenteret af en ekspertgruppe nedsat af transportminister Ole Birk Olesen.

I perioden 2015-2030 ventes den kollektive trafik på landet og i de mellemstore byer (dem, der ikke er de fire største) at falde markant. På landet og i byer under 15.000 indbyggere ventes den kollektive trafik at falde med 24 procent, og i de mellemstore byer bliver nedgangen på 13 procent.

befolkningstilvaekst2015 2040

Befolkningsudviklingen viser fraflytning i en betydelig del af landet i perioden 2015-2040 ifølge Danmarks Statistik. Udviklingen i procent ses i grafikken herover.

Begynder at gøre ondt allerede nu

Den interne kollektive trafik er i forvejen ret beskeden i disse områder. Den kollektive trafik på landet og i de mindre byer udgør cirka 5 procent af den samlede kollektive trafik i Danmark. De mellemstore byer har kun 1 procent af Danmarks kollektive trafik.

Selv om disse områder kun har en meget beskeden andel af den samlede kollektive trafik, så kan udviklingen allerede nu mærkes i de berørte kommuner.

Formålet med den kollektive trafik er nemlig at opfylde kommunernes serviceforpligtigelse til at gøre det muligt at komme rundt for primært børn, unge og ældre uden kørekort eller bil.

Derfor handler den kollektive trafik også om at gøre det attraktivt at bosætte sig i landsbyerne ved at sikre familierne muligheder for, at børnene, de unge og pensionisterne kan komme til og fra uddannelse, fritidstilbud, indkøb osv.

Netop derfor begynder udviklingen at gøre ondt, for den er en del af en ond cirkel, som gør det endnu sværere for kommunerne at fastholde, endsige styrke, befolkningstallet.

Grønne drivmidler med lange kontrakter...

Forventningerne om en stor nedgang i den kollektive trafik gør det svært for både landkommuner og mellemstore byer at planlægge den grønne omstilling af transporten.

Som en del af Biogas2020-projektet, har Gas2move sammen med Aarhus Universitet foretaget en afgrænset analyse af en række udbud af kollektiv trafik med fokus på biogas og andre alternative drivmidler.

Aktuelt kører der gasbusser i hovedstadsområdet (rute 5C), Sønderborg, Fredericia, Silkeborg, Holstebro, Skive, Aalborg, Frederikshavn og Region Nordjylland.

Hovedparten af gasbuskontrakterne er på minimum 8 år, i de fleste tilfælde med mulighed for forlængelse til 10 år.

I det tidlige forår besluttede Roskilde Kommune at indføre elbusser fra april 2019. Også her er der en lang kontrakt på 10 år.

Formålet med de lange kontrakter er at sikre en tilpas lang afskrivningsperiode for de infrastrukturinvesteringer, der er nødvendige for den grønne omstilling. For gasbusserne er det etablering af gastankanlæg med tilslutning til gasnettet, kompressorstationer og fyldestandere. For elbusser er det tilsvarende etablering af anlæg til opladning af busserne, som koster en indledende investering.

... gør det svært at planlægge i nedgangstider

Kombinationen af lange buskontrakter med grønne drivmidler og en forventet stor nedgang i den kollektive trafik gør det rigtig svært for kommunerne at planlægge den grønne omstilling af den kollektive trafik på landet samt i de mindre og mellemstore byer.

Udfordringen er, at nogen skal beslutte at investere i et energianlæg, som skal håndtere et indtil videre ukendt fald i det volumen af grøn energi, der skal sælges til et faldende antal busser. Det forekommer tvivlsomt, om kommuner, busoperatører eller grønne energileverandører har lyst til at investere i gastankstationer eller ladestandere på disse vilkår. I hvert fald som udbud og buskontrakter er skruet sammen i dag, hvor behovet for lange kontrakter – der er udformet meget rigidt – vanskeliggør en fleksibel omstilling/reduktion af den kollektive trafik.

Hvordan ser fremtidens løsninger ud?

Den negative udvikling i landområder, mindre og mellemstore byer har været i gang i et stykke tid. Nogle kommuner, regioner og trafikselskaber er derfor allerede i gang med at udvikle nye løsninger, der kan afhjælpe udfordringerne, men der skal givetvis meget mere til i de kommende år.

Her er et overblik over nogle af de løsninger, der allerede er i spil eller kan blive en mulighed i de kommende år:

Flextrafik og taxaer bliver i stigende grad taget i brug, hvor busserne er for store og dyre. Det er en relativt nem løsning, men både transportministerens ekspertgruppe, kommuner og regioner peger på, at der formentlig også skal andre løsninger til.

Chaufførløse taxaer/minibusser forventes at blive en mulighed i fremtiden, men det er usikkert hvornår. Forsøg med førerløse taxaer er planlagt til 2019 flere steder i verden, og der ligger en foreløbig plan for udrulning af førerløse taxaer i Tyskland fra 2022. Besparelsen på chaufførlønninger ventes at være højere end meromkostningerne til førerløse biler, så løsningen ventes at give kommunerne mulighed for et højere serviceniveau til samme økonomi.

Mobility-as-a-Service (MaaS) er et relativt nyt koncept, hvor man i princippet betaler for alle typer mobilitet (fx taxa, privat delebil, bybil, bus, tog og bycykel) med en abonnementsbetaling på ét rejsekort. Egentlig er konceptet udtænkt til de store byer, men transportministerens ekspertgruppe vurderer, at det også kunne bruges til at understøtte kommunernes serviceforpligtelse i fx landområderne. Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab afprøver i øjeblikket en MaaS-løsning.

Grønne drivmidler kan i princippet anvendes af alle de køretøjer, der måtte indgå i de fremtidige mobilitetsløsninger. Fælles for alle drivmidler er, at det danske afgiftssystem indtil videre favoriserer fossile transportløsninger. Gasbiler har mulighed for at anvende CO2-neutral biogas, og de har rækkevidde som benzinbiler. Udfordringen er, at der skal et betydeligt volumen til for at få en rentabel gastankstation. Derfor kræves en grundig planlægning samt involvering af flere aktører for at få en biogasløsning op at stå. Biogasløsningen er mest optimal ved en høj andel af tung transport. Med hensyn til el er der store forventninger om, at batterier og elbiler bliver stadig billigere og får større rækkevidde. Brint og brændselsceller er endnu en ung teknologi under udvikling, men har potentiale til at give elbiler lang rækkevidde.

Fleksible udbud og kontrakter. I en periode, hvor den kollektive trafik kommer til at transformere sig fra busdrift til mere fleksible mobilitetsløsninger – og samtidig skal omstille sig til at bruge grønne drivmidler – bliver det nødvendigt for kommuner og trafikselskaber at udvikle nogle udbud, kontrakter og forretningsmodeller, som skaber gode rammer for innovation og for at håndtere en relativt uforudsigelig udvikling.

Hos Gas2move er vi derfor ikke i tvivl om, at nutidens rigide busudbud og buskontrakter hører fortiden til. Vi forventer, at samfundet får behov for nogle udbud og kontrakter, der i langt højere grad understøtter de mange innovationsprocesser, der bliver nødvendige for at sikre gode mobilitetsløsninger på landet samt i de mindre og mellemstore byer i Danmark de kommende 10-15 år. Men det kommer givetvis også til at gælde i de befolkningsrige byområder, hvor der bliver lige så stort behov for at finde nye veje til bedre mobilitet og grønne løsninger.

De sidste ord er langt fra sagt og skrevet i denne sag. Kommentarer modtages gerne og kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Find rapporten Mobilitet for fremtiden

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Følg os på Facebook   facebook    - og Linkedin  linkedin icon

Vi anvender webstatistik og cookies med det formål at optimere hjemmesiden. Vi deler statistiske oplysninger med tredjepart med det formål at udvikle hjemmesiden og vores forretning. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.