Vi anvender webstatistik og cookies med det formål at optimere hjemmesiden. Vi deler statistiske oplysninger med tredjepart med det formål at udvikle hjemmesiden og vores forretning. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.

Nyheder

international knap

International news

flerenyheder

Anvendelse af elbusser er henholdsvis 2,3 og 9 procent dyrere end dieselbusser på de to første københavnske busruter, der blev udbudt sidste år, og som kommer i drift sidst i 2019. NoFoss gennemgår resultaterne af de første københavnske elbusudbud og sammenholder med en analyse fra Sydtrafik.

Det blev henholdsvis Arriva og Anchersen, der løb med de to første udbud på busdrift med elbusser i København, da resultaterne af udbuddene blev offentliggjort sidste efterår.

For Linje 2A blev det en tilbudssum på 66,5 millioner kroner med Arriva som operatør. Tilbuddet omfatter 18 styk 18 meter lange elbusser plus 3 reservebusser samt etablering af el og eventuelle ladefaciliteter i operatørens garageanlæg. Dertil kommer omkostninger på cirka 14 millioner kroner til etablering af ladestandere i byrummet, som betales af de involverede kommuner.

Movia har analyseret sig frem til, at denne pris var 2,3 procent højere end en dieselløsning, alle omkostninger iberegnet.

Linje 18 blev vundet af Anchersen med en samlet tilbudssum på 56 millioner kroner for 23 styk 12 meter elbusser plus 4 reservebusser. Her er der ikke omkostninger til etablering af ladestandere i byrummet, da busserne oplades i busdepotet.

Prisen på linje 18 ligger ifølge Movia 9 procent højere end en dieselløsning.

Begge kontrakter er på 10 år med mulighed for 2 års forlængelse, hvor traditionelle dieseludbud har heddet 6+2+2+2.

2015 10 26 Movia elbus besk
Movia har kørt test med elbusser som forberedelse til udbuddene. Foto: Movia

Længere men færre busser på rute 2A

Den væsentligste årsag til, at merprisen for rute 2A i forhold til diesel ’kun’ blev 2,4 procent er først og fremmest, at man går fra 13,7 meter busser til 18 meter busser. Det giver mulighed for at transportere samme antal passagerer med 9 busser i stedet for 10 busser i timen i myldretiden.

Dermed spares der markante omkostninger til chaufførlønninger, som udgør cirka to tredjedele af de samlede omkostninger.

Da Movia forberedte udbuddet undersøgte man, hvad der var på markedet af el- og brintbusser, og det viste sig ikke muligt at få den længde busser, man hidtil har kørt med på 2A, som er 13,7 meter.

Læs også: Overborgmester Frank Jensen: Elbusser skal gøre luften renere

Fra åbning af Cityringen i sommeren 2019 til december 2019 bliver linje 2A med ny linjeføring betjent med 13,7 meter busser med en frekvens på 10 busser i timen i myldretiden. En betjening med nogle kortere 12 meter busser ville have medført et behov for at øge frekvensen i myldretiden til 12 busser pr. time, hvor anvendelse af 18 meter busser muliggør en reduktion til 9 busser pr. time.

Ved at reducere frekvensen fra 10 til 9 busser i myldretiden er det muligt at opnå en effektiviseringsgevinst, primært på chaufførlønninger, oplyser Movia.

Forskelle på to busruter

Da Movia ikke har et præcist kendskab til økonomi og andre forhold hos busoperatørerne, kan man ikke nødvendigvis vide, hvad der får priserne til at falde ud som de gør. Men overordnet set er der ifølge Movia følgende forhold, som har indflydelse på prisdannelsen og analysen af merprisen i forhold til diesel.

Meromkostningen på Linje 2A er beregnet ud fra omkostningsniveauet på den eksisterende buslinje. Linje 18 er en ny linje, så her har man selvsagt ikke kunnet tage udgangspunkt i det eksisterende.

De eksisterende omkostninger afhænger af det anvendte busmateriel (buslængde/frekvens og energiforbrug) og konkurrenceforholdene på tidspunktet for indgåelse af kontrakterne.

Rutespecifikke forhold spiller ligeledes ind. Det er eksempelvis vognløbslængde (km/dag/bus), behov for indsættelse af ekstra driftsbusser, antal af busser, dvs. mulighed for at få economy of scale, antal af ruteforgreninger (behov for ladestationer ved endestationsopladning) og busudnyttelsen (timer/bus/dag).

Desuden spiller operatørens beliggenhed af garageanlæg og mulighed for garagering af elbusser ind. Det samme gælder operatørens risikoprofil, herunder præferencer for busleverandører, risikotillæg eller -afkast samt antal reservebusser.

En sidste faktor er de kontraktlige forhold, herunder risici ved kontrakten. Det kan eksempelvis være risiko for reduktion i produktion og busantal holdt sammen med mulighed for udvidelse af produktionen, særlige krav til busmateriellet, fx buslængde, infotainment og kabineopvarmning.

Det er dermed en række forskellige faktorer, som spiller ind. En række af de forhold, som adskiller sig mellem linje 2A og 18, og mellem de tilbudte løsninger, fremgår af nedenstående tabel:

  Rute 2A Rute 18
 Tilbudssum

65,5 mio. kr.

+ 14 mio. kr. til ladestandere i byrummet

+ 384.000 kr./år til drift af ladestandere

56 mio. kr. 

Ingen ladestandere i byrummet

 Beregnet merpris i forhold til diesel

2,3 % 9 %
 Antal driftsbusser 18 stk. i ny kontrakt mod 26 stk. i hidtidig kontrakt

23 stk i ny kontrakt - ny buslinje,

så et antal busser i hidtidig kontrakt findes ikke

 Antal reservebusser 3 4
 Antal busser i alt 21 27
 Buslængde 18 m mod hidtil 13,7 m 12 m
 Antal endestationer 2 4
Fast-charger ladestationer i byrum 4 stk 0
Busudnyttelse Mere jævn Mange myldretidsløb
Kompensation ved reduktion i busantal ja Ikke ved reduktion af 7 myldretidsløb.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der på 2A færre, men længere busser, og samtidig en lavere busfrekvens i myldretiden. Samtidig er der en mere jævn busudnyttelse.

For linje 18 gælder, at der ikke umiddelbart kan sammenlignes med den tidligere drift, da det er en ny rute. Samtidig er der mange myldretidsløb, ligesom busoperatøren løber en risiko for reduktion af 7 myldretidsløb uden kompensation.

14 millioner kroner til 4 ladestandere i byrummet

På linje 18 er der ingen ladestandere i byrummet. Opladning af busserne sker primært om natten i operatørens garageanlæg, og investeringen i ladeanlægget er derfor med i tilbudssummen fra Anchersen.

På linje 2A er der en investering på cirka 13 millioner kroner til etablering af ladestandere i det offentlige byrum. Disse etableres på endestationerne, hvor busserne oplades i løbet af dagen, mens de er i drift.

Omkostninger til gravearbejde og løbende serviceomkostninger er ikke med i de 13 millioner kroner. Det skyldes, at Movia endnu ikke har fuldt overblik over omkostningerne. Trafikselskabet estimerer dog, at gravearbejdet kommer til at koste 1,25 mio. kr., så den samlede investering løber op i mere end 14 millioner kroner, dvs. cirka 3,5 millioner kroner pr. ladestation i byrummet.

Serviceomkostningerne bliver ifølge Movia på 8000 kr/ladestation pr. måned, hvilket svarer til 96.000 kroner om året pr. ladestation på rute 2A – i alt 384.000 kr. om året.

Kommunerne betaler for ladestandere i byrummet

Ladestanderne i byrummet støttes af staten med 5 millioner kroner. Herudover er det de relevante kommuner, der betaler for alle omkostninger på ladestanderne. Movia har indgået en rammeaftale med Siemens om at levere ladestanderne.

Ifølge Movia kan kommunerne finansiere ladestanderne på to måder.

Kommunerne kan vælge at finansiere én eller flere ladestationer direkte. Her betaler Movia hele beløbet for ladeinfrastrukturen med det samme og opkræver straks beløbet hos de berørte kommuner. Ved denne model ligger ejerskabet af ladeinfrastrukturen hos Siemens.

Alternativt kan kommunerne vælge en leasingmodel, hvor der betales en månedlig leasingydelse hen over kontraktperioden. Ved denne model er det leasinggiver, der ejer ladeinfrastrukturen.

Kontrakterne er indrettet på den måde, at Movia kan overtage ladestanderne i byrummet ved kontraktophør, og forventningen er, at man vil stille ladeinfrastrukturen til rådighed for fremtidige operatører.

Sammenligning med COWI-analyse fra Sydtrafik

I en rapport for Sydtrafik har COWI analyseret mulighederne for at køre med elbusser i Kolding, Vejle og Esbjerg. I denne analyse er man nået frem til, at depot-opladede elbusser som på rute 18 vil koste ekstra 11 procent, mens man forventer at opportunity charging som på rute 2A vil koste ekstra 13 procent.

Det hører med i billedet, at ruteforløb, rutelængder, terræn osv i København ikke nødvendigvis kan sammenlignes med de 3 byer i Sydtrafiks område. Derfor skal sammenligningen tages med behørigt forbehold.

Rute 18 er beregnet til at være 9 procent dyrere end diesel og ligger dermed relativt tæt på de forventede +11 procent hos Sydtrafik.

Rute 2A adskiller sig væsentligt mere ved kun at være 2,3 procent dyrere end den tidligere dieselløsning, formentlig primært på grund af ændringen i længden på busserne og busfrekvensen, der har muliggjort en besparelse på chaufførlønningerne. 

'Til gengæld er ladestanderne i byrummet i København dyrere end forventet hos Sydtrafik. COWI har i rapporten for Sydtrafik kalkuleret med 2,25 mio. kr. pr ”fast-charger”, mens de første ladestandere i byrummet i København forventes at lande omkring 3,5 millioner kroner pr. stk. i investering.

I den forbindelse oplyser Movia, at det ved udbuddet var åbent at byde med forskellige tekniske løsninger. I den sammenhæng endte endestationsopladte busser med at være de økonomisk mest fordelagtige. Dermed viste udbuddet i København, at fast-chargere i byrummet ikke nødvendigvis er den dyreste løsning i praksis.

Læs også: COWI: Biogasbusser mest oplagt ved kommende udbud i Esbjerg, Kolding og Vejle

Få mere at vide ved Transport 2019

Movia holder et indlæg om sine udbud af elbusser ved konferencen Grøn Transport 2019 den 21. marts i MCH Messecenter Herning.

Deltagelse er gratis og du kan gå til program og tilmelding her.

Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter Poul Erik Pedersen. Skriv til Poul Erik her.

 
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Følg os på Facebook   facebook    - og Linkedin  linkedin icon